E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

Procedura leczenia

Pacjent skierowany do Centrum Gamma Knife Warszawa jest badany a następnie kwalifikowany do zabiegu przez neurochirurga.W dniu umówionego terminu leczenia zgłasza się do Centrum Gamma Knife Warszawa o wyznaczonej godzinie. Lekarz neurochirurg objaśnia pacjentowi cel i strategię leczenia. Pacjent po rozmowie podpisuje uświadomioną zgodę na leczenie.

1. Konsultacja Pacjenta oraz wyjaśnienie strategii leczenia

W dniu umówionego terminu leczenia pacjent zgłasza się do Centrum Gamma Knife Warszawa o wyznaczonej godzinie. Lekarz neurochirurg wyjaśnia pacjentowi…
W dniu umówionego terminu leczenia pacjent zgłasza się do Centrum Gamma Knife Warszawa o wyznaczonej godzinie. Lekarz neurochirurg wyjaśnia pacjentowi cel i strategię leczenia. Pacjent po rozmowie i zadaniu niezbędnych pytań podpisuje świadomą zgodą na leczenie.
Rozwiń

2. Pierwszym krokiem leczenia jest założenie w znieczuleniu miejscowym lekkiej ramy stereotaktycznej, która przytwierdzana jest do czaszki.

Dzięki sztywnemu zamocowaniu ramy na głowie możliwe jest uzyskanie przestrzennych punktów odniesienia oraz zachowanie stabilności podczas napromieniania, która warunkuje bardzo…
Dzięki sztywnemu zamocowaniu ramy na głowie możliwe jest uzyskanie przestrzennych punktów odniesienia oraz zachowanie stabilności podczas napromieniania, która warunkuje bardzo dużą dokładność procedury. W przypadku Gamma Knife® ICON™ który obecnie jest jako pierwszy w Polsce stosowany w Centrum Gamma Knife® możliwe jest w niektórych przypadkach napromienianie bez zakładania ramy stereotaktycznej. Wykorzystuje się w tych przypadkach do unieruchomienia głowy pacjenta plastikową maskę.
Rozwiń

3. Wykonanie badań neuroobrazowych MRI, TK

Badania obrazowe wykonywane są u pacjenta z założoną na głowę ramą stereotaktyczną. W trakcie badania uzyskuje się obrazy o bardzo…
Badania obrazowe wykonywane są u pacjenta z założoną na głowę ramą stereotaktyczną. W trakcie badania uzyskuje się obrazy o bardzo wysokiej rozdzielczości w układzie trójwymiarowych obrazów w odniesieniu przestrzennym do ramy stereotaktycznej (tzw. punkty referencyjne). Najczęściej diagnostyka obejmuje badanie rezonansu magnetycznego z podaniem środka kontrastowego. Procedura ta umożliwia bardzo dokładną lokalizację zmiany nowotworowej oraz ocenę okolicznych struktur wewnątrzczaszkowych, co warunkuje prawidłowość zaplanowania leczenia. W przypadku leczenia zmian mających charakter malformacji tętniczo-żylnej, poza rezonansem magnetycznym konieczne jest wykonanie arteriografii naczyń mózgowych.
Rozwiń

4. Opracowanie planu leczenia

Plan napromieniania tworzony jest na najnowocześniejszej stacji planowania GammaPlan PFX, w oparciu o przestrzenną analizę zapisanych obrazów diagnostycznych. Strategia tworzenia…
Plan napromieniania tworzony jest na najnowocześniejszej stacji planowania GammaPlan PFX, w oparciu o przestrzenną analizę zapisanych obrazów diagnostycznych.

Strategia tworzenia planu napromieniania jest uzależniona od charakteru zmiany (np. guza), jego umiejscowienia oraz stanu klinicznego pacjenta. Komputerowa identyfikacja oraz proces planowania napromieniania wewnątrzczaszkowych patologii umożliwia tworzenie symulacji wykorzystujących obszary tzw. izodoz, czyli linii łączących punkty o takiej samej dawce promieniowania. Układ przestrzenny izodoz oraz ich ilość decydują o skuteczności terapii Gamma Knife® oraz warunkują bezpieczeństwo otaczających struktur nerwowych. Optymalizacja procesu planowania wykorzystuje zaawansowane technologie stosowane wyłącznie w najnowszej generacji Gamma Knife® Perfexion™, a obecnie Gamma Knife® ICON™ do których należy kształtowanie dynamiczne oraz możliwość stosowania napromieniań kompozytowych z dowolnym układem i konfiguracją każdego ze 192 kolimatorów.
Rozwiń

5. Właściwa sesja lecznicza

Po zakończeniu czynności przygotowawczych, pacjent umieszczany jest na specjalnym ruchomym łóżku, które jest częścią aparatu Gamma Knife®. Glowa pacjenta, za…
Po zakończeniu czynności przygotowawczych, pacjent umieszczany jest na specjalnym ruchomym łóżku, które jest częścią aparatu Gamma Knife®. Glowa pacjenta, za pośrednictwem uprzednio założonej ramy stereotaktycznej, lub plastikowej maski mocowana jest do stołu pozycjonującego. Plan leczenia zostaje przesłany ze stacji planowania do pulpitu kontrolnego. Następnie po sprawdzeniu wszystkich elementów bezpieczeństwa otwierają się drzwi do komory napromieniania i rozpoczyna się właściwa sesja terapeutyczna. Napromienianie trwa zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu minut i przez cały czas trwania sesji pacjent jest w pełni monitorowany oraz ma bezpośredni kontakt z zespołem medycznym. Po zakończeniu sesji leczniczej głowa pacjenta jest uwalniania z ramy stereotaktycznej lub plastikowej maski i chory może opuścić pracownię Gamma Knife®. Przez kolejną godzinę chory przebywa w dedykowanej sali wzmożonego nadzoru medycznego. W zależności od rodzaju schorzenia oraz zaplanowanej sesji terapeutycznej pacjent może opuścić, pod opieką rodziny, Centrum Gamma Knife® tego samego dnia lub w rzadkich przypadkach może zostać przyjęty na jednodniową hospitalizację w Klinice Neurochirurgii CMKP Mazowieckiego
Szpitala Bródnowskiego.
Rozwiń

Co leczymy?

Gamma Knife leczy sześć typowych schorzeń. Przeczytaj ich opis aby móc porównać do nich swoje objawy. Przypominamy jednak, że bez względu na treści zamieszczone w tym artykule, do wystawienia skierowania niezbędna jest wizyta u lekarza specjalisty.

Guzy kąta mostowo-móżdzkowego (osłoniaki nerwu przedsionkowo-ślimakowego)

Zobacz więcej

Guzy przerzutowe do mózgu

Zobacz więcej

Oponiaki mózgu (zwłaszcza te o trudnych lokalizacjach)

Zobacz więcej

Neuralgia nerwu trójdzielnego

Zobacz więcej

Naczyniaki tętniczo-żylne

Zobacz więcej

Drżenie samoistne

Zobacz więcej

Drżenna postać choroby Parkinsona zwłaszcza z przeciwwskazaniami do operacji chirurgicznej

Zobacz więcej

Wznowy lub resztkowe guzy przysadki mózgowej po przebytym leczeniu chirurgicznym

Zobacz więcej

Niektóre odrosty złośliwych guzów mózgu

Zobacz wideo o naszej pracy

Gamma Knife leczy sześć typowych schorzeń. Przeczytaj ich opis aby móc porównać do nich swoje objawy. Przypominamy jednak, że bez względu na treści zamieszczone w tym artykule.

Guzy o trudnych lokalizacjach
Choroby pozapiramidowe