E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

Małoinwazyjne leczenie guzów mózgu

Aparat Leksell Gamma Knife, potocznie zwany „nożem gamma”, jest najdoskonalszym urządzeniem stosowanym we współczesnej radiochirurgii stereotaktycznej mózgu. Koncepcja terapii Gamma Knife została zaproponowana w 1968 roku przez neurochirurga  profesora Larsa Leksella ze Sztokholmu i do dziś jest nieustannie doskonalona i unowocześniana. Rezultatem ponad 50-letniego rozwoju tej technologii jest opracowanie najnowszego modelu  Gamma Knife ICON, który rewolucjonizuje współczesną radiochirurgię. Idea leczenia polega na wykorzystaniu promieniowania gamma jako  energii terapeutycznej, którą kieruje się ze 192 źródeł i za pomocą odpowiednich kolimatorów ogniskuje w obszarze zmienionego chorobowo mózgu.  Pojedyncze wiązki promieni gamma niosą niewielką energię i nie powodują uszkodzenia tkanki, przez którą przechodzą zaś skupiając się w jednym miejscu ich energia sumuje się prowadząc do zniszczenia nieprawidłowych komórek nowotworowych.

Aparat Gamma Knife

Gamma Knife Icon, najnowszej generacji system Gamma Knife, został zaprojektowany tak, aby sprostać wszystkim wymaganiom niezbędnym dla bezpiecznego i skutecznego leczenia wielu chorób mózgu.

Najnowsze technologie znacznie zwiększają możliwości  leczenia wielu chorób mózgu. Pierwszy w Polsce Gamma Knife Icon posiadany przez nas daje właśnie takie możliwości.

Różni się od wcześniej posiadanego aparatu Gamma Knife Pefexion   tym, że posiada dodatkowo  tomograf komputerowy wbudowany w swoją strukturę. Pozwala to leczyć guzy o większych rozmiarach niż dotychczas. Można również  frakcjonować napromienianie, czyli podawać planowaną energię promieniowania jonizującego  w kilku bezpiecznych dawkach przez kilka dni. Posługując się tym aparatem możemy segmentować leczoną zmianę dzieląc ją na fragmenty, sukcesywnie napromieniać w różnych terminach. Można również robić uzupełniające leczenie czyli dopromieniać rosnący guz unikając powikłań popromiennych. Ważną zaletą Gamma Knife Icon jest fakt, że leczenie można również wykonać bez zakładania na głowę  chorego  ramy stereotaktycznej, a korzystać wyłącznie z maski odwzorowującej twarz pacjenta, która unieruchamia głowę podczas napromieniania.

System Gamma Knife Icon  zbudowany jest z trzech połączonych ze sobą modułów obejmujących odpowiednio: moduł planowania, kontroli oraz napromieniania.

Moduł planowania

Moduł planowania stanowi system komputerowy umożliwiający odtworzenie wykonanych badań obrazowych i na ich podstawie precyzyjne wyznaczenie celu napromieniania. Planowanie stanowi najważniejszą część terapii Gamma Knife, to właśnie na tym etapie neurochirurg  z radioterapeutą planują zakres napromieniania oraz definiują obszar, który należy zniszczyć.

Oprogramowanie wykorzystywane podczas planowania umożliwia stworzenie wirtualnego planu leczenia, który jest dokładnie sprawdzany przed wysłaniem protokołu leczenia do modułu kontroli. Optymalny plan leczenia powinien charakteryzować się wysoką konformalnością oraz selektywnością czyli z jednej strony musi objąć napromienianiem jak największą część guza, a z drugiej strony nie może uszkadzać zdrowego bądź czynnościowo istotnego obszaru mózgu. Proces planowania wspomagany jest przez szereg dodatkowych funkcji i narzędzi programowych, które ułatwiają bezpieczne prowadzenie napromieniania. Najnowszym osiągnięciem  jest stworzenie systemu  tzw. dynamicznego kształtowania dawki,  co jest szczególnie ważne w leczeniu nowotworów położonych w pobliżu kluczowych struktur mózgu.

Rozwiń więcej informacji

Moduł kontroli

Terapia Gamma Knife Icon  kontrolowana jest za pomocą dedykowanego modułu kontrolnego. Jest to specjalnie zaprojektowany panel sterowania, za pomocą którego lekarz prowadzący procedurę steruje poszczególnymi jej etapami podczas sesji terapeutycznej.

Moduł kontroli może być uruchomiony wyłącznie przez uprawniony personel lekarski za pomocą specjalnego klucza. Poszczególne czynności procedury na module kontroli wykonywane są po umieszczeniu pacjenta na stole pozycjonującym. Intercom zamontowany w konsoli umożliwia kontakt słowny z pacjentem i informowanie go o poszczególnych etapach leczenia, co stanowi dodatkowy element bezpieczeństwa i podwyższa komfort leczenia chorych. Nad bezpieczeństwem pacjenta czuwa także specjalnie zainstalowany system kamer i monitorów, który umożliwia personelowi obserwację chorego podczas sesji terapeutycznej. Po spełnieniu wszystkich kryteriów bezpieczeństwa, technik elektroradiologii za pomocą dedykowanego przycisku „start”, może rozpocząć właściwą sesję terapeutyczną zgodną z przygotowanym wcześniej planem leczenia. Moduł kontroli wyposażony jest także w specjalny system „stop and go”, który umożliwia przerwanie procedury  w przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa, aby ponownie powrócić do dalszego kontynuowania i realizowania napromieniania po usunięciu jakiegokolwiek zagrożenia.

Rozwiń więcej informacji

Moduł napromieniania

Moduł napromieniania, ze względu na ochronę radiologiczną, znajduje się w specjalnym, pomieszczeniu, w którym zarówno systemy zabezpieczeń, jak również aranżacja były priorytetem dla projektantów i wykonawców. Główny moduł naświetlający zbudowany jest z dwóch, połączonych ze sobą części: chronionej osłoną radiologiczną wraz z drzwiami.

Leczenie większej liczby pacjentów z  lepszą wydajnością

Usprawniony przebieg pracy w systemie Gamma Knife Icon  przyczynia się do bardziej efektywnej obsługi pacjentów. Czas leczenia z użyciem systemu Icon jest często krótszy niż w przypadku systemów opartych na akceleratorach liniowych, przy uwzględnieniu wszystkich wymaganych etapów: od planowania po leczenie.

Zastosowanie najnowocześniejszej technologii umożliwia prowadzenie terapii Gamma Knife Icon z olbrzymią precyzją i bezpieczeństwem. Terapia odbywa się z dokładnością przekraczającą 0,3 mm,  co jest kluczowe w leczeniu nowotworów zlokalizowanych w krytycznych obszarach mózgu takich jak pień mózgu,  nerwy  czaszkowe czy aparat słuchowy.

Zapotrzebowanie na stereotaktyczną radiochirurgię wewnątrzczaszkową rośnie z wielu powodów:

  • zwiększająca się dostępność do badań obrazowych – rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa
  • wzrost zachorowań wśród starzejącej się populacji
  • wyższe oczekiwania chorych względem lepszej jakości życia
  • tendencja w kierunku bardziej spersonalizowanych strategii leczenia

Część diagnostyczna pracowni radiochirurgii stereotaktycznej wyposażona jest w dwa urządzenia diagnostyczne: tomograf rezonansu magnetycznego firmy GE Signa HDxt 1.5T oraz 64 rzędowy tomograf komputerowy firmy GE.

GE Signa HDxt 1.5T

GE Signa HDxt 1.5T

Aparat MR GE Signa® HDxt 1.5T wyposażony jest w cewki gradientowe dzięki którym uzyskuje się obraz przestrzenny oraz odpowiednie cewki nadawczo – odbiorcze będące nadajnikami i odbiornikami fal elektromagnetycznych o częstotliwości fal radiowych.

Wykorzystywane cewki gradientowe stanowią źródło hałasu w aparacie, które mogą być uciążliwe dla pacjenta. Dla podwyższenia komfortu badania aparat wyposażony jest w odpowiednie słuchawki wyciszające powstały hałas. Aby uzyskany sygnał nie uległ zakłóceniu, tomograf rezonansu magnetycznego znajduje się w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu będącym klatką Faradya.

Dzięki zastosowaniu obrazów wysokiej rozdzielczości możliwe jest zobrazowanie struktur anatomicznych mózgu z bardzo dużą dokładnością.

Wykorzystane odpowiedniego oprogramowania oraz wysoce wyspecjalizowanych cewek sprawia, że uzyskany obraz MR daje duży komfort planowania leczenia radiochirurgicznego.

Rozwiń więcej informacji
64 rzędowy tomograf komputerowy firmy GE

64 rzędowy tomograf komputerowy firmy GE

Filmy wideo

Gamma Knife leczy sześć typowych schorzeń. Przeczytaj ich opis aby móc porównać do nich swoje objawy. Przypominamy jednak, że bez względu na treści zamieszczone w tym artykule.

Procedura leczenia

Specyfika leczenia GammaKnife

Teleexpress 13.03.2014

Wiadomości 15.03.2014

Choroby pozapiramidowe

Osłoniak nerwu VIII

Aparat GammaKnife

Przerzuty nowotworów do mózgu

Neuralgia Nerwu V

Guzy o trudnych lokalizacjach

Moja Historia - Pani Lidia Przybyłowicz dla Centrum Gamma Knife Warszawa

Moja Historia - Pani Mariola Solecka dla Centrum Gamma Knife Warszawa

Promo Leksell Gamma Knife Perfexion

Dane adresowe

Centrum Gamma Knife Warszawa
ul. Kondratowicza 8, budynek H
03-242 Warszawa

Dane kontaktowe

Zadzwoń
+48 (22) 259 10 00
Adres e-mail
info@gammaknife.pl

Formularz kontaktowy

Skorzystaj z formularza kontaktowego i zadaj nam pytanie
Skorzystaj z formularza

E-Kwalifikacja przed internet

Rozpocznij proces kwalifikacji przez internet
Przejdź do e-kwalifikacji