E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

Kierownicy zespołów w Centrum Gamma Knife Warszawa

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.

Dr n. med. Sebastian Dzierzęcki

Rozwiń więcej informacji

Dr n. med. Dorota Kiprian

Rozwiń więcej informacji

Dr Grażyna Janulis-Dobrowolska

Rozwiń więcej informacji

Sebastian Dzierzęcki

Wicedyrektor Centrum Gamma Knife Warszawa. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 2002 roku. Od wczesnych lat studenckich aktywnie uczestniczył w pracach Kliniki Neurochirurgii CMKP w Warszawie. Podczas studiów medycznych realizował indywidualny tok nauczania pod kierownictwem prof. Mirosława Ząbka, podczas którego zapoznał się z podstawowymi zagadnieniami współczesnej neurochirurgii oraz chirurgii kręgosłupa.

Ukończył staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie w 2003 r. Z początkiem 2003 r. rozpoczął specjalizację z neurochirurgii, zaś w październiku jako najlepszy kandydat w konkursie na Studia Doktoranckie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, dostał stypendium na realizację projektu badawczego dotyczącego zastosowania monitorowania biochemicznego u chorych po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym.

Obronił pracę doktorską dotyczącą biochemicznego  monitorowania  chorych   po  ciężkim  urazie  czaszkowo-mózgowym w 2009 roku. Odbył staże oraz wizytacje zagraniczne m. in. w Izraelu, Czechach oraz Niemczech, podczas których pogłębił swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne w dziedzinie neurochirurgii i chirurgii kręgosłupa. Podczas realizowania programu specjalizacji z neurochirurgii, dr Dzierzęcki ukończył liczne kursy krajowe i zagraniczne, dodatkowo poszerzające jego wiedzę i praktykę neurochirurgiczną. W latach 2004-2008 odbył europejski kurs neurochirurgii EANS ukończony egzaminem.

Sebastian Dzierzęcki

Jest wykładowcą kursów specjalizacyjnych i doskonalących organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego od 2004 r. Szczególnym polem zainteresowań dr Dzierzęckiego jest zastosowanie wysoko zaawansowanych technologii komputerowych w neurochirurgii oraz chirurgii kierowanej obrazem. Od kwietnia 2005 r. pracuje dodatkowo w Carolina Medical Center, gdzie jest współpracownikiem Centrum Kompetencji Kręgosłupa kierowanego przez Prof. Mirosława Ząbka. Od 2008 r. jest recenzentem znanego czasopisma Clinical Neurology and Neurosurgery.

Ważniejsze publikacje
Jest autorem lub współautorem publikacji i wystąpień zjazdowych z zakresu:

 • zastosowania monitorowania biochemicznego u chorych po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych
 • zastosowanie procedur ablacyjnych oraz głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu chorób układu pozapiramidowego
 • znaczenie zmian degeneracyjnych krążka międzykręgowego w patofizjologii zespołów przeciążeniowo-bólowych kręgosłupa
 • zastosowanie komputerowych systemów neuronawigacji we współczesnej neurochirurgii oraz chirurgii kręgosłupa

Dorota Kiprian

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1987-1988 odbyła staż podyplomowy w Instytucie Reumatologii w Warszawie oraz w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Specjalista 2° w zakresie radioterapii onkologicznej (1995 r.). W 2004 r obroniła pracę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W tym samym roku została Adiunktem w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi COI w Warszawie. Od 2010 r. pełni funkcję Ordynatora Oddziału Radioterapii w Centrum Gamma Knife w Warszawie. Jest również Zastępcą Kierownika Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi COI w Warszawie.
Członek licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, m.in.: Narodowego Konsorcjum Hadronoterapii, Komisji Konsultanta Krajowego do spraw Rozwoju Terapii Protonowej w Polsce, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Multinational Assosiation of Supprive Care In Cancer.Założyciel Polskiej Grupy Specjalistów ds. Profilaktyki i Leczenia Powikłań w Jamie Ustnej oraz współzałożyciel European Oral Care In Cancer Group.
Autor i współautor doniesień naukowych publikowanych w czasopismach medycznych w publikacji drukowanych w Polsce i zagranicą.
Dorota Kiprian
Ukończyła liczne staże naukowe, krajowe i zagraniczne:
 • kurs ESTRO – Podstawy Radiobiologii w radioterapii, Gliwice
 • kurs ESTRO – Podstawy fizyki medycznej, Praga
 • Regional Training Course on Radiotherapy Treatment Planning organizowany przez IAEA, Istambuł
 • stypendium naukowe w Zakładzie Radioterapii w Antwerpii
 • kurs ESTRO – Imaging for Target Volume Determination in Radiotherapy, NY, UK
 • kurs ESTRO – Conformal Radiotherapy in Practice, Amsterdam
 • stypendium naukowe w Zakładzie Radioterapii, Free University, Bruksela
 • kurs ESTRO – Radiation Oncology; A molecular approach, Wenecja
 • kurs ESTRO – Evidence-based Radiaton Oncology Metodological basis and Clinical Application, Teneryfa
 • kurs ESTRO – Masterclass in Clinical Oncology Limassol, Cypr
 • kurs ESTRO – Zastosowanie protonów i ciężkich jonów w leczeniu nowotworów, Niemcy
 • stypendium naukowe w Loma Linda University Medical Center w Zakładzie Protonoterapii
 • szkolenie w University of Florida Proton Therapy Center, Floryda.

Anna Kolasa

Ukończyła I Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie (2003 r.). W 2004 roku odbyła staż podyplomowy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Od 2005 roku pracuje w II Zakładzie Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończyła specjalizację w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej (2011 r.) pod kierunkiem prof. dr hab. Olgierda Rowińskiego. W 2006 roku odbyłą staż w Institut für Diagnostische Radiologie Knappschaftskrankenhaus Langendreer w Bochum.
Anna Kolasa
Uczestnik licznych kursów krajowych i międzynarodowych. Członek organizacji: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, European Society of Radiology i European Society of Neuroradiology.

Grażyna Janulis-Dobrowolska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, posiada specjalizację I st. z zakresu chirurgii ogólnej oraz specjalizację II st. z zakresu neurochirurgii i neurotraumatologii.

Grażyna Janulis-Dobrowolska

Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Kierownik Ambulatorium w Centrum GK.

Dane adresowe

Centrum Gamma Knife Warszawa
ul. Kondratowicza 8, budynek H
03-242 Warszawa

Dane kontaktowe

Zadzwoń
+48 (22) 259 10 00
Adres e-mail
info@gammaknife.pl

Formularz kontaktowy

Skorzystaj z formularza kontaktowego i zadaj nam pytanie
Skorzystaj z formularza

E-Kwalifikacja przed internet

Rozpocznij proces kwalifikacji przez internet
Przejdź do e-kwalifikacji