E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

Teleradioterapia stereotaktyczna

Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł 24.900,00 zł

Konsultacje

Konsultacja Neurochirurgiczna Komercyjna 300,00 zł

Badania MR

MR Głowy Angio 470,00 zł
MR Głowy Angio+Mózg 630,00 zł
MR Głowy 470,00 zł
MR Przysadki 470,00 zł
MR Oczodoły 500,00 zł
MR Twarzoczaszka 500,00 zł
MR Jamy Brzusznej 620,00 zł
MR Jamy Brzusznej+Miednicy Mniejszej 820,00 zł
MR Nadnerczy 500,00 zł
MR Klatki Piersiowej 620,00 zł
MR Nadgarstka 650,00 zł
MR Ramienia 650,00 zł
MR Przedramienia 650,00 zł
MR Ręki 650,00 zł
MR Uda 650,00 zł
MR Podudzia 650,00 zł
MR Stopy 650,00 zł
MR Odcinka Szyjnego Kręgosłupa 450,00 zł
MR Odcinka Piersiowego Kręgosłupa 450,00 zł
MR Odcinka Lędźwiowego Kręgosłupa 450,00 zł
MR Miednicy Mniejszej 590,00 zł
MR Stawu Barkowego 570,00 zł
MR Stawu Łokciowego 650,00 zł
MR Stawu Biodrowego 480,00 zł
MR Stawów Krzyżowo-Biodrowych 480,00 zł
MR Stawu Kolanowego 670,00 zł
MR Stawu Skokowego 650,00 zł
MR Szyi 550,00 zł
MR Jamy Brzusznej i Cholangiografia MR 800,00 zł
Cholangiografia MR 470,00 zł
MR 2 odcinkow kregoslupa 840,00 zł
Podanie kontrastu- kontrast dożylny Gadovist 7,5 200,00 zł
Podanie kontrastu- kontrast dożylny Gadovist 15 250,00 zł
Podanie kontrastu- Kontrast dożylny Prohance 10 ml 175,00 zł
Podanie kontrastu- Kontrast dożylny Prohance 15 ml 225,00 zł
Podanie kontrastu- Kontrast dożylny Prohance 20 ml 270,00 zł
MR - ocena przeplywu plynu mozgowo-rdzeniowego 490,00 zł
MR 3 odcinkow kregoslupa 1.170,00 zł
MR glowy u pacjentow z drzeniem 520,00 zł
MR glowy z traktografia 720,00 zł
Traktografia 470,00 zł
Spektroskopia 470,00 zł

Badania TK

TK Głowy 220,00 zł
TK OCZODOŁÓW 240,00 zł
TK TWARZOCZASZKI 240,00 zł
TK KOŚCI SKRONIOWEJ (USZY) 270,00 zł
TK ZATOK 240,00 zł
TK SZCZĘKI, ŻUCHWY 320,00 zł
TK SZYI 270,00 zł
TK KRTANI 270,00 zł
TK KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO 300,00 zł
TK KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO 300,00 zł
TK KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO 300,00 zł
TK KLATKI PIERSIOWEJ 300,00 zł
TK JAMY BRZUSZNEJ 300,00 zł
TK JAMY BRZUSZNEJ TRÓJFAZOWA 300,00 zł
TK MIEDNICY TKANEK MIĘKKICH 270,00 zł
TK MIEDNICY ONKOLOGICZNEJ 310,00 zł
TK MIEDNICY MNIEJSZEJ KOŚCI 240,00 zł
TK STAWU BARKOWEGO 250,00 zł
TK STAWU ŁOKCIOWEGO 250,00 zł
TK NADGARSTKA 250,00 zł
TK STAWU BIODROWEGO 250,00 zł
TK STAWU KOLANOWEGO 250,00 zł
TK STAWU SKOKOWEGO 250,00 zł
TK RAMIENIA 250,00 zł
TK PRZEDRAMIENIA 250,00 zł
TK RĘKI 250,00 zł
TK UDA 250,00 zł
TK PODUDZIA 250,00 zł
TK STOPY 250,00 zł
TK ANGIO GŁOWY (TĘTNICE) 400,00 zł
TK ANGIO GŁOWY (ŻYŁY) 400,00 zł
TK ANGIO TĘTNIC SZYJNYCH 270,00 zł
TK ANGIO KLATKI PIERSIOWEJ 400,00 zł
TK ANGIO AORTY PIERSIOWEJ 470,00 zł
TK AORTY BRZUSZNEJ I MIEDNICA MNIEJSZA 470,00 zł
TK ANGIO TĘTNIC MIEDNICY MNIEJSZEJ 470,00 zł
TK ANGIO KOŃCZYN DOLNYCH 470,00 zł
TK ANGIO AORTY I TĘTNIC KOŃCZYNY DOLNEJ 510,00 zł
TK ANGIO JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MNIEJSZEJ 610,00 zł
TK ANGIO NADBRZUSZE 470,00 zł
TK JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MNIEJSZEJ 440,00 zł
TK KLATKI PIERSIOWEJ, JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MNIEJSZEJ 570,00 zł
TK SZYI, KLATKI PIERSIOWEJ, JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MNIEJ. 610,00 zł
TK GŁOWY, KLATKI PIERSIOWEJ, JAMY BRZUSZNEJ, MIEDNICY MNIEJ. 610,00 zł
TK MIEDNICY MNIEJSZEJ (TKANKI MIĘKKIE) 270,00 zł
TK SERCA- CALCIUM SCORING 320,00 zł
TK NACZYŃ WIEŃCOWYCH+CALCIUM SCORING 820,00 zł
TK NACZYŃ WIEŃCOWYCH ( ANGIO ) 770,00 zł
TK NACZYŃ WIEŃCOWYCH(ANGIO) Z KONTRASTEM 820,00 zł
TK SERCA -LEWY PRZEDSIONEK I ZYLY PLUCNE 720,00 zł
Podanie kontrastu - kontrast dożylny Iomeron400 100ml 150,00 zł
Podanie kontrastu - kontrast dożylny Iomeron400 200ml 220,00 zł
Podanie kontrastu- kontrast dozylny Iomeron 50 ml 95,00 zł
Podanie kontrastu- kontrast dozylny Iomeron 100 ml 155,00 zł
Podanie kontrastu- kontrast dozylny Iomeron 150 ml 220,00 zł
Podanie kontrastu- kontrast dozylny Ultravist 50 ml 95,00 zł
Podanie kontrastu- kontrast dozylny Ultravist 100 ml 155,00 zł
Podanie kontrastu- kontrast dozylny Ultravist 150 ml 220,00 zł
TK serca-ocena lewego przedsionka i zyl plucnych +kontrast (MEDIC) 720,00 zł
TK naczyn wiencowych i serca 1.320,00 zł
TOMOGRAFIA STOMATOLOGICZNA 220,00 zł
TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem (JUMO) 530,00 zł
TK Twarzoczaszki i Szyi 240,00 zł

Inne

Badanie laboratoryjne - Kreatynina 29,50 zł
Przesyłka pocztowa dokumentacji medycznej 15,00 zł
Sporządzenie kserokopii wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 1,81 zł
Kserokopia jednej strony dokumentacji medycznej 0,32 zł
Kserokopie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 9,04 zł

Dane adresowe

Centrum Gamma Knife Warszawa
ul. Kondratowicza 8, budynek H
03-242 Warszawa

Dane kontaktowe

Zadzwoń
+48 (22) 259 10 00
Adres e-mail
info@gammaknife.pl

Formularz kontaktowy

Skorzystaj z formularza kontaktowego i zadaj nam pytanie
Skorzystaj z formularza

E-Kwalifikacja przed internet

Rozpocznij proces kwalifikacji przez internet
Przejdź do e-kwalifikacji