E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

Nasza poradnia onkologiczna

W Centrum Gamma Knife działa poradnia onkologiczna, w ramach której specjaliści chirurgii onkologicznej, radioterapii oraz onkologii klinicznej konsultują pacjentów z podejrzeniem wszystkich rodzajów nowotworów. Pacjenci wymagający kompleksowego leczenie onkologicznego mają możliwość diagnostyki oraz leczenia w nowoczesnej placówce, jaką jest Radomskie Centrum Onkologii, położone zaledwie 100 km od Warszawy.