E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko za rok 2023 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2023 poz. 1173/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Centrum Neuroradiochirurgii w Warszawie przy ul. Ludwika Kondratowicza 8 prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

– stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące,

– stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące i zawierającego źródła promieniotwórcze.

Działalność wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Centrum Neuroradiochirurgii prowadzi ocenę narażenia:

  • pracowników metodą dozymetrii indywidualnej i środowiskowej – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.) nie zarejestrowano przekroczeń dawek granicznych dla personelu określonych ustawą Prawo Atomowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 1173);
  • osób z ogółu ludności metodą dozymetrii środowiskowej – pomiary osłon stałych     i metoda dozymetrii środowiskowej TLD – dawki graniczne dla populacji określone ustawą Prawo Atomowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 1173) nie są przekraczane.

Na podstawie prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych i środowiskowych, stwierdza się w 2023 roku nie miały miejsca żadne sytuacje awaryjne, w wyniku których doszłoby do zwiększenia narażenia na promieniowanie jonizujące, personelu lub osób z ogółu ludności. Podczas prowadzenia działalności z wykorzystaniem źródeł promieniotwórczych, nie odnotowano żadnych zdarzeń radiacyjnych, które doprowadziłyby do niekontrolowanego uwolnienia substancji promieniotwórczych i skażenia środowiska naturalnego.

Wróć do listy aktualności