E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania inspirującej debaty zorganizowanej przez Redakcję „Pulsu Medycyny” podsumowującej rok 2023 w genetyce, w której jednym z ekspertów był prof. dr hab. Mirosław Ząbek, Dyrektor Centrum Gamma Knife Warszawa.

🔹 W jakim punkcie jesteśmy, jeśli chodzi o diagnostykę i terapie genowe?
🔹 Jak wygląda finansowanie i jakie są najpilniejsze sprawy do uregulowania w tej dziedzinie?
💬 O tym m.in. mówili eksperci podczas konferencji pt. „Podsumowanie roku 2023”, zorganizowanej przez “Puls Medycyny”.

Zanim obejrzycie i wysłuchacie debatę, przeczytajcie kilka słów komentarza, które przygotował Pan Profesor ⤵

„Terapia genowa wydaje się być przyszłością leczenia wielu chorób i to nie tylko neurologicznych.

W przypadku terapii genowej mózgu mamy do czynienia z wprowadzeniem do struktur mózgowych brakującego genu lub też podania genu, który zablokuje funkcję nieprawidłowo działającego i odpowiedzialnego za objawy chorobowe.

Geny takie wprowadza się w wielogodzinnej infuzji domózgowej pod kontrolą obrazu rezonansu magnetycznego.

Na świecie to dopiero pierwsze próby a mój Zespół wykonał takie leczenie w przypadku choroby Parkinsona, Huntingtona, zaniku wieloukładowego (MSA) i u dzieci z brakiem ważnego enzymu mózgowego (AADC).

Myślę, że terapia genowa jest nadzieją dla wielu dotychczas nieuleczalnych chorób.” ⤵

https://pulsmedycyny.pl/co-przyniosl-2023-rok-w-genetyce-debata-1204560

Wróć do listy aktualności