E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

„Niewiele zawodów ma tak oczywisty cel jak zawód pielęgniarki, położnej. To zawody szczególne, które mają głęboki sens filozoficzny, społeczny i moralny. Bo kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym.” – Jan Paweł II

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, wszystkim Pielęgniarkom i Pielęgniarzom

składamy wyrazy uznania i podziękowania za pełną oddania,

codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Dzięki Państwa empatii i życzliwości często uczucie bezsilności,

towarzyszące chorym i ich najbliższym zmienia się w nadzieję.

Życzymy wiele satysfakcji oraz zadowolenia zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.

Wróć do listy aktualności