E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wykład inauguracyjny wygłosił prof. Mirosław Ząbek, dyrektor Centrum Gamma Knife Warszawa, kierownika Kliniki Neurochirurgii CMKP.

Prof. Ząbek jako pierwszy w Polsce wykonał wiele unikatowych operacji takich jak: wszczepienie stymulatora mózgu w leczeniu dystonii, drżenia samoistnego, choroby Parkinsona, zespołu Tourette’a. Wykonał również pierwsze w Europie operacje głębokiej stymulacji mózgu w chorobie Parkinsona w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego.

Głównymi tematami wykładu profesora były: nieinwazyjne metody leczenia chorób mózgu, skoncentrowane wiązki ultradźwięków w leczeniu drżenia, operacje mózgu bez otwierania czaszki i nowe metody diagnostyki śródoperacyjnej mózgu.

Wróć do listy aktualności