E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

 Nagrodę specjalną przyznaje kolegium redakcyjne „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego” w konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” Pan Profesor jest twórcą jednego z pierwszych na świecie nowatorskich przeszczepów tkanki mózgu w leczeniu choroby Parkinsona, przeprowadził także serię operacji mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii. Pierwszy w Polsce, wspólnie z neurochirurgami z USA, wykonał serię operacji głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinsona i pierwszy w Europie rozpoczął wszczepiania elektrod stymulujących do mózgu silne pole magnetyczne. We współpracy z prof. Bankiewiczem rozpoczął leczenie złośliwych guzów mózgu za pomocą toksyny podawanej bezpośrednio do guza. Jest twórcą Interwencyjnego Centrum Neuroterapii, gdzie wykonywane są unikatowe w skali świata operacje terapii genowej mózgu. Założyciel Krajowego Centrum Leczenia Chorób Naczyniowych Mózgu. Laureat Nagrody Nobla Francis Crick pisał: „Ty, twoje radości i smutki, twoje wspomnienia i ambicje, twoje poczucie tożsamości i wolna wola, nie są w rzeczywistości niczym innym niż sposobem, w jaki zachowuje się ogromny zbiór komórek nerwowych i związanych z nimi cząsteczek”. Za nowatorskie uzdrawianie zbioru tych bezcennych komórek nerwowych kolegium redakcyjne „Menedżera Zdrowia” postanowiło profesorowi przyznać Nagrodę Specjalną. Poniżej pełna lista laureatów konkursu: https://www.termedia.pl/mz/Statuetki-Sukcesu-Roku-w-Ochronie-Zdrowia-2020-trafily-do-,40990.html

Wróć do listy aktualności