E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń między najwyższej klasy  specjalistami na temat ich codziennej praktyki lekarskiej.

Prof. Mirosław Ząbek wygłosił wykłady  na temat  leczenia neuralgii nerwu trójdzielnego przy użyciu noża gamma oraz na temat zastosowania radiochirurgii stereotaktycznej Gamma Knife w leczeniu drżenia samoistnego oraz drżennej postaci choroby Parkinsona.

Dr n.med. Dorota Kiprian kierownik zespołu radioterapeutów w Centrum Gamma Knife mówiła o napromienianiu nożem gamma przerzutów do pnia mózgu, a dr n. med. Sebastian Dzierzęcki specjalista neurochirurgii, o leczeniu guzów zatoki jamistej przy użyciu noża gamma.

Podczas IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej podkreślano, że nasi specjaliści leczyli przy użycia noża gamma ponad 7500 tysiąca pacjentów. Ich dorobek to rekord w skali kraju i  ścisła czołówka  wśród ośrodków europejskich.

Wróć do listy aktualności