E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

 Neurochirurg dr n.med.  Sebastian Dzierzęcki z Centrum Gamma Knife W Warszawie  był jednym z pięciu lekarzy z Polski uczestniczących w Konferencji   Międzynarodowego Towarzystwa Radiochirugii Stereootaktycznej  (ISRS)  w Rio de Janeiro w Brazylii.

Podczas czerwcowej konferencji Doktor Dzierzęcki zaprezentował osiągnięcia Centrum Gamma Knife w Warszawie w leczeniu trudnych guzów w okolicy kąta mostowo-móżdżkowego.  W  warszawskim Centrum Gamma Knife leczono do tej pory 1300 pacjentów z tym schorzeniem,  spośród ponad 7 tysięcy chorych leczonych w tym ośrodku w ciągu 8 lat.

Przedstawiona grupa  udokumentowanych pacjentów to jedna z największych dotychczas opisanych na świecie.  Dr Dzierzęcki zaprezentował  nową koncepcję planowania leczenia w okolicach krytycznych struktur mózgu.  Pomoże to zminimalizować ewentualne, i tak niewielkie powikłania po leczeniu.

W konferencji wzięło  udział  kilkuset  radioterapeutów, neurochirurgów  i fizyków  medycznych z całego świata.

Wróć do listy aktualności