E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

Tegoroczna, ósma edycja konkursu „Złoty Skalpel”, jest wyjątkowa: zgłoszone projekty reprezentują wysoki, a jednocześnie dość wyrównany poziom. Są nowatorskie, przełomowe, odważne. W ocenie jury, dwa z nich uzyskały tyle samo punktów i zapadła decyzja, aby nagrodzić oba. Taki werdykt został wydany po raz pierwszy w historii plebiscytu.

Nagrody główne – 10 tys. zł dla każdego z projektów na dalszy rozwój naukowy, ufundowane przez firmę Polpharma – uzyskały projekty:

Wdrożenie innowacyjnej metody wewnątrzmacicznej operacji płodów z rozpoznaną przepukliną przeponową autorstwa prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia i dr. n. med. Przemysława Kosińskiego z I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz

Operacje mózgu w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego rezonansu magnetycznego. Wstęp do terapii genowej mózgu autorstwa prof. dr. hab. n. med. Mirosława Ząbka z Interwencyjnego Centrum Neuroterapii Kliniki Neurochirurgii CMKP Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Wybór laureata był naprawdę trudny. Jak podkreśla prof. Leszek Czupryniak, juror konkursu „Złoty Skalpel”: „Innowacyjność jest nierozerwalnie związana z pieniędzmi i nie jest jasne, czy powinniśmy nagradzać umiejętność w zdobywaniu środków na zakup sprzętu, czy też oryginalne koncepcje diagnostyczne czy terapeutyczne. Ale innowacja to także synonim oryginalności, co oznacza, że wprowadzanie takich rozwiązań, przynajmniej w początkowym okresie, jest trudne i nie ma charakteru masowego.”

Innowacyjnych projektów w tegorocznej edycji konkursu było więcej. Właściwie każdy zasługuje na wyróżnienie i uznanie. Sprawia bowiem, że grupa pacjentów, dla której dotąd nie było możliwości leczenia – otrzymuje szansę. U podstaw tych projektów leży troska o lepszą jakość życia chorych. A jednocześnie dowodzą one, że polska medycyna nie odstaje od światowych standardów, a czasami – sama ma coś do zaoferowania światu.

Lista projektów, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu Złoty Skalpel:

1. Chirurgia cytoredukcyjna i chemioterapia hipertermiczno-wewnątrzotrzewnowa (HIPEC) u dzieci i młodzieży.

prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Szpitala Copernicus w Gdańsku.

2. Wdrożenie innowacyjnej metody wewnątrzmacicznej operacji płodów z rozpoznaną przepukliną przeponową.

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś i dr n. med. Przemysław Kosiński, I Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

3. Opracowanie algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych w wybranych deformacjach twarzy.

dr hab. n. med. prof ICZMP Paweł Szychta, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi ICZMP w Łodzi.

4. Innowacyjne schematy postępowania diagnostycznego i operacyjnego w chirurgii plastycznej i rekonstrukcji piersi.

dr hab. n. med. prof ICZMP Paweł Szychta, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi ICZMP w Łodzi.

5. Popularyzacja potrzeb i możliwości chirurgicznego oszczędzenia jajnika u dzieci w polskim systemie opieki zdrowotnej.

dr hab. n. med. Wojciech Górecki, Klinika Chirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum.

6. Centrum Leczenia Artrogrypozy: ośrodek kompleksowego – chirurgicznego, rehabilitacyjnego i ortotycznego leczenia dzieci z wrodzonymi mnogimi przykurczami stawów.

dr n. med. Bartłomiej Kowalczyk, Centrum Leczenia Artrogrypozy, Oddział Ortopedyczno-Urazowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

7. Zastosowanie długoterminowej pompy wirowej wspomagania serca u dzieci.

prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Skalski,  dr hab. n. med. Tomasz Mroczek, Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

8. Unowocześnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań światowych.

prof. dr hab n. med. Maciej Banach, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

9. Małoinwazyjne leczenie naczyniowych i neurologicznych postaci zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej przez zastosowanie częściowej resekcji I żebra.

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka, Zakład Chirurgii Endowaskularnej Katedry Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

10. Operacje mózgu w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego rezonansu magnetycznego. Wstęp do terapii genowej mózgu.

prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, Interwencyjne Centrum Neuroterapii Kliniki Neurochirurgii CMKP Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego.

Czytaj więcej na http://pulsmedycyny.pl/4638057,13383,zloty-skalpel-2016-dwa-innowacyjne-projekty-z-laurem?utm_source=copyPaste&utm_medium=referral&utm_campaign=Chrome

Czytaj więcej na http://pulsmedycyny.pl/4638057,13383,zloty-skalpel-2016-dwa-innowacyjne-projekty-z-laurem?utm_source=copyPaste&utm_medium=referral&utm_campaign=Chrome

Wróć do listy aktualności