E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

4 października ruszyła cross mediowa kampania „Rak to nie wyrok. Siła nowoczesnej medycyny” przygotowana przez  wydawnictwo Warsaw Press.Partnerem Merytorycznym wydarzenia zostało min. Polskie Towarzystwo Onkologiczne,Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz Polska Unia Onkologii. Celem kampanii jest szeroka dyskusja na temat realiów związanych z Polską Onkologią, niezbędny kierunków zmian oraz osiągnieć medycyny w zakresie walki ze schorzeniami onkologicznymi.Czy Polska Onkologia zmierza w dobrym kierunku? Jak przedstawiają się wyniki leczenia onkologicznego w Polsce na tle innych krajów UE? Które elementy pakietu onkologicznego wymagają natychmiastowych zmian oraz które grupy pacjentów onkologicznych wciąż pozostają bez szans na leczenie?To tylko kilka spośród zagadnień, które  przedstawiono w ramach kolejnej edycji kampanii edukacyjnej „Rak to nie wyrok. Siła nowoczesnej medycyny” przygotowywanej z okazji Światowego Dnia Onkologii.Kampania ukazała się wraz z Gazetą Wyborczą 4 października we wtorekSwoją dodatkową promocję i dystrybucję ma na serwisach:

Wyborcza.pl
Zdrowie.gazeta.pl
Medonet.pl
Mp.pl
Zwrotnikraka.pl
Raknroll.pl 

Ponadto dystrybucja wersji papierowej odbędzie się podczas IV Kongresu Onkologii Polskiej, Publikacja w wersji papierowej zostanie dołączona do teczek.Poruszane tematy oraz wypowiadający się Eksperci:Prof. Jacek Fijuth -Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego  wypowiada się na temat wyzwań stojących przed onkologią w Polsce w ramach wypowiedzi otwierającej kampanię.Prof. Jacek Jassem – Koordynator Grupy Roboczej ds. Wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2014 na temat szansy na to, iż  Polska nadrobi zaległości w walce z chorobami nowotworowymi dzięki odpowiednio zaplanowanym działaniom.Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych głosem Prezesa Szymona Chrostowskiego prezentuje obawy i nadzieję polskich pacjentów onkologicznych.Prof. Wojciech Jurczak oraz Dr Monika Długosz Danecka zwracają uwagę na brak dostępu do leczenia dla chorych z opornością lub nawrotem chłoniaka rozlanego z dużych komórek BNa temat depersonalizacji medycyny w bardzo ciekawy sposób opowiada z kolei Dr Janusz Meder– Prezes Polskiej Unii Onkologii.Prof. Piotr Wysocki Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zwraca zaś uwagę na problem z dostępem do możliwości terapeutycznych dla pacjentów z rakiem jelita grubego, u których dotychczasowe leczenie nie powiodło się.O metodzie małoinwazyjnego leczenia wielu chorób nowotworowych oraz nienowotworowych mózgu rozmawiamy z Prof. Mirosławem Ząbkiem kierownikiem kliniki Neurochirurgii CMKP Szpitala bródnowskiego, kierujący Centrum Gamma Knife w Warszawie.Kolejny istotny temat poruszyli w ramach wywiadu Prof. Wiesław Jędrzejczak oraz Dr Krzysztof Mądry, którzy przyjrzeli się zagadnieniu związanemu z zespołami mielodysplastycznymi i ciężkimi białaczkami szpikowymi.Ostatnie, lecz nie mniej istotne zagadnienie poruszone zostało przez nas w ramach tematu profilaktyki onkologicznej  to temat nowych możliwości diagnostycznych raka piersi.

Więcej pod linkiem:http://warsawpress.com/projekty/raktoniewyrok041016.pdf

Wróć do listy aktualności