E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

Z inicjatywy wicemarszałka Stanisława Karczewskiego i rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. Marka Krawczyka, 21 października 2014 r. w Senacie debatowano na temat innowacyjności w medycynie. Było to już drugie senackie spotkanie poświęcone tej tematyce. Najważniejszym celem spotkania było zaprezentowanie możliwości zastosowania najnowocześniejszych technik diagnostycznych i leczniczych, które mogą się stać ważnym czynnikiem rozwoju polskiej nauki i myśli technicznej. Wzięli w nim udział naukowcy reprezentujący różne dziedziny medycyny, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i eksperci. Konferencję otworzył marszałek Bogdan Borusewicz.

Ordynator oddziału neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, profesor Mirosław Ząbek, przedstawił najnowsze metody operacji mózgu. Mówił o najnowszej, piątej już generacji tzw. noża gamma (Gamma Knife), który pozwala operować guzy mózgu bez konieczności otwarcia czaszki ani wykonywania cięć w jej kościach. Zamiast skalpela wykorzystuje się promieniowanie kobaltowe (gamma) podzielone na 192 wiązki. Każda z nich jest bezpieczna dla tkanki mózgu, dopiero ich kumulacja, zogniskowanie w jednym miejscu, powoduje zniszczenie patologicznych tkanek.

Najnowocześniejszą, dopiero wprowadzaną metodą, jest precyzyjne podawanie bezpośrednio do mózgu leków w postaci tzw. nanocząsteczek – powiedział prof. Mirosław Ząbek. W ten sposób można ominąć barierę krew-mózg i bardziej skutecznie leczyć np. guzy mózgu.

Zabieg infuzji środka wykonywany jest specjalnym aparatem, podczas obrazowania rezonansem magnetycznym. Pozwala to podać lek nawet do guza pnia mózgu i do glejaka wielopostaciowego, najtrudniejszego w leczeniu nowotworu mózgu.

Profesor Ząbek powiedział, że dąży się również do tego, żeby udary niedokrwienne mózgu leczyć podobnie, jak zawały serca, czyli mało inwazyjnymi metodami interwencyjnymi. Chory z udarem natychmiast byłby przewożony do ośrodka, w którym z zaczopowanego naczynia doprowadzającego krew do mózgu usuwana była blokująca je skrzeplina.

Przewodniczący Polskiej Rady Mózgu powiedział, że schorzenia mózgu, takie jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona, z powodu  starzenia się  społeczeństw stają się największym wyzwaniem dla opieki medycznej.

W Unii Europejskiej w 2010 roku na ich leczenie oraz opiekę nad chorymi przeznaczono aż 798 mld euro. Pod względem kosztów na drugim miejscu są choroby sercowo-naczyniowe, na które w 2010 roku wydano 198 mln euro, czyli aż czterokrotnie mniej. (pap)

Wróć do listy aktualności