E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

Placówka wyposażona jest w aparaty diagnostyczne TK oraz MRI. W centrum wykonujemy zaawansowaną diagnostykę obrazową całego ciała: 64-rzędową tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny. Badania przeprowadzane w Centrum Neuroradiochirurgii są bezpłatne dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ.

Do wykonania badania niezbędne są:
  • skierowanie na badanie diagnostyczne od lekarza specjalisty zatrudnionego w poradni, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na opiekę specjalistyczną,
  • dokument tożsamości z numerem PESEL