E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

Z dumą informujemy, że w dn. 7 czerwca 2024 roku, w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, odbyło się Publiczne kolokwium habilitacyjne Pani dr n. med. Doroty Kiprian – Ordynatora Oddziału Radioterapii w Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego była praca naukowa pt. „Czynniki predykcyjne i prognostyczne w rakach ustnej części gardła – ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego”

W imieniu Personelu oraz Pacjentów gratulujemy Pani dr hab. n.med. Dorocie Kiprian pozytywnie zakończonego procesu habilitacyjnego!

Życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz zawodowych!

Wróć do listy aktualności