E-Kwalifikacja

Rozpocznij proces kwalifikacji online.

W dn. 26 – 27 maja w Warszawie odbywa się Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Odmienne twarze Greja. Radioterapia stereotaktyczna w dobie leczenia celowanego – wskazania, technika, bezpieczeństwo”.

Dyrektor naszego Centrum, Pan Profesor Mirosław Ząbek wygłosił na niej wykład pt: „Zastosowanie radioterapii stereotaktyczna w wewnątrzczaszkowych zmianach łagodnych (oponiaki, nerwiaki nerwu słuchu)

Wystąpienie Profesora zrobiło na zgromadzonych na sali bardzo duże wrażenie, czego wyrazem były nie tylko gromkie brawa, jak i liczne pytania zadawane w części dyskusyjnej i kuluarach.

Wróć do listy aktualności