Sebastian Dzierzęcki


Wicedyrektor Centrum Gamma Knife Warszawa. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 2002 roku. Od wczesnych lat studenckich aktywnie uczestniczył w pracach Kliniki Neurochirurgii CMKP w Warszawie. Podczas studiów medycznych realizował indywidualny tok nauczania pod kierownictwem prof. Mirosława Ząbka, podczas którego zapoznał się z podstawowymi zagadnieniami współczesnej neurochirurgii oraz chirurgii kręgosłupa.

Ukończył staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie w 2003 r. Z początkiem 2003 r. rozpoczął specjalizację z neurochirurgii, zaś w październiku, jako najlepszy kandydat w konkursie na Studia Doktoranckie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, dostał stypendium na realizację projektu badawczego dotyczącego zastosowania monitorowania biochemicznego u chorych po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym.

Obronił  pracę  doktorską  dotyczącą  biochemicznego  monitorowania  chorych   po  ciężkim  urazie  czaszkowo-mózgowym w 2009 roku. Odbył staże oraz wizytacje zagraniczne m. in. w Izraelu, Czechach oraz Niemczech, podczas których pogłębił swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne w dziedzinie neurochirurgii i chirurgii kręgosłupa. Podczas realizowania programu specjalizacji z neurochirurgii, dr Dzierzęcki ukończył liczne kursy krajowe i zagraniczne, dodatkowo poszerzające jego wiedzę i praktykę neurochirurgiczną. W latach 2004-2008 odbył europejski kurs neurochirurgii EANS ukończony egzaminem.

Jest wykładowcą kursów specjalizacyjnych i doskonalących organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego od 2004 r. Szczególnym polem zainteresowań dr Dzierzęckiego jest zastosowanie wysoko zaawansowanych technologii komputerowych w neurochirurgii oraz chirurgii kierowanej obrazem. Od kwietnia 2005 r. pracuje dodatkowo w Carolina Medical Center, gdzie jest współpracownikiem Centrum Kompetencji Kręgosłupa kierowanego przez Prof. Mirosława Ząbka. Od 2008 r. jest recenzentem znanego czasopisma Clinical Neurology and Neurosurgery.

Ważniejsze publikacje
Jest autorem lub współautorem publikacji i wystąpień zjazdowych z zakresu:

  • zastosowania monitorowania biochemicznego u chorych po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych
  • zastosowanie procedur ablacyjnych oraz głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu chorób układu pozapiramidowego
  • znaczenie zmian degeneracyjnych krążka międzykręgowego w patofizjologii zespołów przeciążeniowo-bólowych kręgosłupa
  • zastosowanie komputerowych systemów neuronawigacji we współczesnej neurochirurgii oraz chirurgii kręgosłupa.
Mapka dojazdu

Chcesz nasz odwiedzić? Sprawdź w zakładce "Kontakt", na interaktywnej mapie, jak do nas trafić. Zapraszamy!
Skontaktuj się z nami

Centrum Gamma Knife Warszawa
ul. Kondratowicza 8 (budynek H)
03 - 242 Warszawa
telefon: +48 (22) 259 10 00
e-mail: info@gammaknife.pl


Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych