MENU
Rejestracja

Wyślij opis badań TK lub MRI na potrzeby e-kwalifikacji.

prof. Mirosław Ząbek


Nauczyciel akademicki – wyspecjalizował oraz przeprowadził przewody doktorskie wielu lekarzy. Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej. Odbył Europejskie Szkolenie Neurochirurgiczne (1987-1991), jak również indywidualne neurochirurgiczne staże szkoleniowe w Finlandii, Niemczech, Szwecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Belgii i Japonii. Ukończył europejskie szkolenia w zakresie vertebroplastyki, kyphoplastyki, operacji oraz artroplastyki kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, małoinwazyjnych operacji kręgosłupa oraz leczenia bólu za pomocą stymulacji układu nerwowego.

Przez 10 lat pełnił funkcje konsultanta kraju ds. neurochirurgii.

OSIĄGNIĘCIA:

 • autor ponad 140 prac oryginalnych ogłoszonych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym
 • autor, redaktor bądź współautor 30 książek
 • wykonał ok. 3000 operacji tętniaków mózgu
 • jako jeden z nielicznych na świecie przeprowadził serię operacji mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii
 • pierwszy w tej części Europy, wspólnie z neurochirurgami z Francji, przeprowadził operację wszczepienia stymulatora mózgu w leczeniu dystonii
 • pierwszy w tej części Europy przeprowadził operację wszczepienia elektrod do głębokich struktur mózgu w zespole Tourette’a
 • pierwszy w Polsce, wspólnie z neurochirurgami z USA, przeprowadził serię operacji głębokiej stymulacji mózgu chorych z chorobą Parkinsona
 • kierował i był wykonawcą wielu programów naukowych realizowanych przez Komitet Badań Naukowych
 • otrzymał nagrody Prezydenta Warszawy, Rektora Akademii Medycznej, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, dwukrotnie nagrodą Ministra Zdrowia, nagrodą programów naukowych Telewizji Polskiej oraz Złotym Krzyżem Zasługi
 • dwukrotnie pełnił funkcję prezesa Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 • Ciasnota kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym. Rozpoznawanie i leczenie - Ząbek M. Mazurowski W. Polski Tygodnik Lekarski 1986,41, 643.
 • Wrodzone ubytki kości ciemieniowych występujące w jednej rodzinie - Ząbek M. Wiadomości Lekarskie 1987,4033.
 • Przewlekle Krwiaki Podtwardówkowe u chorych powyżej 70 roku życia - Ząbek M., Mazurowski W., Pastuszko M., Polski Tygodnik Lekarski, 1987,42,591.
 • Familial incidence of foramina parietalia permagna - Ząbek M. Neurochirurgia, Organ of the German Society of Neurosurgery, 1987, 30,25.
 • Analiza kliniczna i statystyczna oraz ocena wyników leczenia chorych z przewlekłym krwiakiem podtwardówkowym
  - Ząbek M., Rozprawa doktorska Warszawa 1989.
Mapka dojazdu

Chcesz nasz odwiedzić? Sprawdź w zakładce "Kontakt", na interaktywnej mapie, jak do nas trafić. Zapraszamy!
Skontaktuj się z nami

Centrum Gamma Knife Warszawa
ul. Kondratowicza 8 (budynek H)
03 - 242 Warszawa
telefon: +48 (22) 259 10 00
e-mail: info@gammaknife.pl


Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych