Procedura leczenia


Procedura leczenia

Pacjent skierowany do Centrum Gamma Knife Warszawa jest badany a następnie kwalifikowany do zabiegu przez neurochirurga.W dniu umówionego terminu leczenia zgłasza się do Centrum Gamma Knife Warszawa o wyznaczonej godzinie. Lekarz neurochirurg objaśnia pacjentowi cel i strategię leczenia. Pacjent po rozmowie podpisuje uświadomioną zgodę na leczenie.

1. Założenie ramy stereotaktycznej

Pierwszym krokiem jest założenie w znieczuleniu miejscowym lekkiej ramy stereotaktycznej, która przytwierdzana jest do czaszki. Dzięki sztywnemu zamocowaniu ramy na głowie możliwe jest uzyskanie przestrzennych punktów odniesienia oraz zachowanie stabilności podczas napromieniania, która warunkuje bardzo dużą dokładność procedury.

2. Wykonanie badań neuroobrazowych MRI, TK

Badania obrazowe wykonywane są u pacjenta po zainstalowaniu ramy. W trakcie badania uzyskuje się obrazy o bardzo wysokiej rozdzielczości w układzie trójwymiarowych obrazów w odniesieniu przestrzennym do ramy stereotaktycznej (tzw. punkty referencyjne). Najczęściej diagnostyka obejmuje badanie rezonansu magnetycznego z podaniem środka kontrastowego. Procedura ta umożliwia bardzo dokładną lokalizację zmiany nowotworowej oraz ocenę okolicznych struktur wewnątrzczaszkowych, co warunkuje prawidłowość zaplanowania leczenia. W przypadku leczenia zmian mających charakter malformacji naczyniowej, w poszczególnych przypadkach, może być wskazane wykonanie badania angiograficznego.

3. Opracowanie planu leczenia

Plan napromieniowania tworzony jest na najnowocześniejszej stacji planowania GammaPlan PFX, w oparciu o przestrzenną analizę zapisanych obrazów diagnostycznych. Strategia tworzenia planu naświetlenia jest uzależniona od charakteru zmiany (np. guza), jego umiejscowienia oraz stanu klinicznego pacjenta. Komputerowa identyfikacja oraz proces planowania naświetlania wewnątrzczaszkowych patologii umożliwia tworzenie symulacji wykorzystujących obszary tzw. izodoz, czyli linii łączących punkty o takiej samej dawce promieniowania. Układ przestrzenny izodoz oraz ich ilość decydują o skuteczności terapii Gamma Knife oraz warunkują bezpieczeństwo otaczających struktur nerwowych. Optymalizacja procesu planowania wykorzystuje zaawansowane technologie stosowane wyłącznie w najnowszej generacji Gamma Knife ® Perfexion™, do których należy kształtowanie dynamiczne oraz możliwość stosowania naświetleń kompozytowych z dowolny układem i konfiguracją każdego ze 192 kolimatorów.

4. Właściwa sesja lecznicza

Po zakończeniu czynności przygotowawczych, pacjent umieszczany jest na specjalnych ruchomym łóżku, które jest częścią aparatu Gamma Knife ®. Glowa pacjenta, za pośrednictwem uprzednio założonej ramy stereotaktycznej, mocowana jest do stołu pozycjonującego. Plan leczenia zostaje przesłany ze stacji planowania do pulpitu kontrolnego zapoczątkowującego proces naświetlania. Następnie po sprawdzeniu wszystkich elementów bezpieczeństwa otwierają się drzwi do komory naświetlania i rozpoczyna się właściwa sesja terapeutyczna. Napromienianie trwa zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu minut i przez cały czas trwania sesji pacjent jest w pełni monitorowany oraz ma bezpośredni kontakt z zespołem medycznym. Po zakończeniu sesji leczniczej głowa pacjenta jest uwalniania z ramy stereotaktycznej i chory może opuścić pracownię Gamma Knife. Przez kolejną godzinę chory przebywa w dedykowanej sali wzmożonego nadzoru medycznego. W zależności od rodzaju schorzenia oraz zaplanowanej sesji terapeutycznej pacjent może opuścić, pod opieką rodziny, Centrum Gamma Knife  lub w rzadkich przypadkach może zostać przyjęty na jednodniową hospitalizację w Klinice Neurochirurgii CMKP.

Mapka dojazdu

Chcesz nasz odwiedzić? Sprawdź w zakładce "Kontakt", na interaktywnej mapie, jak do nas trafić. Zapraszamy!
Skontaktuj się z nami

Centrum Gamma Knife Warszawa
ul. Kondratowicza 8 (budynek H)
03 - 242 Warszawa
telefon: +48 (22) 259 10 00
e-mail: info@gammaknife.pl


Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych